GESTIÓ EMPRESARIAL - Activa Grup
15377
page,page-id-15377,page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-9.5,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive

— GESTIÓ EMPRESARIAL —


SOM EL TEU DEPARTAMENT COMPTABLE

 

A Activa treballem com si fóssim una extensió més de la teva empresa. Podem treballar junts i de quatre maneres diferents:

 

1– Podem fer la comptabilitat a la teva pròpia empresa

 

2– Des de la nostra oficina:

 • Recollida de documents
 • Mecanització d’assentaments
 • Control de tots els comptes comptables
 • Resolució d’incidències
 • Elaboració de previsions de cobraments i pagaments
 • Els teus clients i proveïdors ens poden trucar. Som una extensió mes de la teva empresa
 • La comptabilitat sempre al dia
 • Lliurament de tota la documentació arxivada i ordenada

 

3– Ens podem connectar en remot, al teu programa informàtic i supervisar o acabar de confeccionar la comptabilitat

 

4– Pots tenir accés a la nostra plataforma online. Només cal tenir un ordinador i una connexió a Internet, per poder fer factures, registrar ingressos, despeses i compres, així com processar els cobraments i pagaments

 
 
 

SOM LA TEVA ASSESSORIA

 

FINANCERA:

 • Fem reunions periòdiques per veure l’estat dels comptes de forma presencial o per videoconferència
 • Realitzem auditories internes
 • Confeccionem balanços comparatius de pèrdues i guanys i de situació
 • Estudiem i avaluem l’evolució de l’empresa

 
FISCAL:

 • Confeccionem i presentem segons calendari oficial:
  • Agència Tributaria:
   • Declaracions trimestrals (models 111, 115, 123, 202, 216, 303, 349)
   • Resums Anuals (models 180, 184, 190, 193, 296, 390, 347)
   • Renta (model 100)
   • Impost de Societats (model 200)
  • Registre Mercantil:
   • Llibres Oficials
   • Comptes Anuals

 

 • Fem el seguiment de les notificacions electròniques d’Hisenda rebudes

 

 • Elaborem i presentem recursos a Hisenda

 
LABORAL:

 • Assessorament tècnic, legal i jurídic sobre la relació entre l’empresa i els treballadors i amb els òrgans administratius i judicials d’àmbit laboral i social
 • Tramitació de les altes, baixes i variacions dels treballadors als organismes de la Seguretat Social
 • Confecció i tramitació de contractes de treball i pròrrogues.
 • Confecció i modificació dels rebuts salarials mensuals i gratificacions extraordinàries d’Estiu, Nadal i altres pagues extres.
 • Confecció de butlletins de la Seguretat Social i domiciliació dels pagaments
 • Confecció de costos mensuals a nivell de treballador i d’empresa.
 • Revisió de salaris i càlcul de diferències de conveni.
 • Càlcul i elaboració de saldos, liquidacions i sol·licituds per desocupació.
 • Elaboració de Certificats per la Declaració de la Renta.
 • Tramitació d’incapacitat laboral transitòria derivada d’accident laboral, accident no laboral o malaltia comú.
 • Sol·licitud de revisió de processos d’incapacitat transitòria davant d’inspecció mèdica.

 
 
 

UNA EMPRESA, UN CONSULTOR

Cada empresa té assignat un consultor, per tal de conèixer-la a fons. Així, la resposta a qualsevol consulta és més ràpida:

 • Consultes d’organització i gestió administrativa:

Responem a dubtes relacionats amb la teva gestió diària i t’ajudem a que tota la tasca administrativa estigui al dia

 

 • Millora de processos

Ens fixem en la vostra manera de treballar i proposem canvis per millorar el rendiment empresarial